Kategória: Rozpočítanie tepla

Koeficienty nepriaznivej polohy v zateplených bytových domoch.

Často sa stretávam s otázkou, či po celkovom zateplení bytového domu majú byť v rozpočítaní nákladov za dodané teplo na vykurovanie naďalej používané koeficienty nepriaznivej polohy. Podľa logiky vyúčtovania, rozpočítavame celkový náklad na dodané teplo na vykurovanie. Zdôrazňujem, že náklad rozpočítame, teda rozdelíme na jednotlivých odberateľov v bytovom dome. Pri rozdeľovaní nákladu v nezateplených bytových…

Rozpočítanie množstva tepla v teplej úžitkovej vode v atypických bytových domoch.

Pri rozpočítaní sme sa stretli s „atypickým“ bytovým domom, pre ktorý bude potrebné vykonať rozpočítanie nákladov na dodané teplo na ohrev teplej vody. V čom je dom atypický: je to klasický bytový dom stavebnej sústavy T08B, ale po celkovej rekonštrukcii. Dom nie je pripojený na centrálny zdroj vykurovania (CZT), má vlastnú plynovú kotolňu. V kotolni sa vyrába teplo, ktoré je distribuované do jednotlivých bytov bytového domu 2-rúrkovým rozvodom. V jednotlivých bytoch sú bytové odovzdávacie stanice s prípravou TÚV. Množstvo dodaného tepla pre byt, je meraný na vstupe pred bytovou odovzdávacou stanicou. Množstvo spotrebovanej vody je merané pred bytom. Vodomer meria celkovú spotrebu vody, teda aj na prípravu TÚV.

V čom je problém:…