Kategória: Montáže PRVN

PRVN E-ITN30.2

Prístroj E-ITN 30.2 je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky > 35 °C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky < 90 °C.

Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený rádiovým modulom, ktorý slúži na diaľkový elektronický odpočet nameraných údajov pomocou odpočtovej jednotky PDA RFU30. Získané údaje sa prenášajú do PC a následne do rozúčtovacieho programu. Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený displejom aj IR rozhraním.

Prednosti :

PRVN Caloric 5

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov zn. QUNDIS – CALORIC 5, je v poradí už štvrtou generáciou v rade PRVN. Vyznačuje sa použitím najmodernejších mikroelektronických súčiastok, rozšírením komunikačných možností a predovšetkým technologickou jednoduchosťou. Indikátor vykurovacích nákladov CALORIC 5 P3 je úplne kompatibilný a nahrádza predchádzajúci veľmi spoľahlivý typ PRVN zn. SIEMENS WHE30Z.

Princíp merania:

Ako fungujú PRVN

Prístroje registrujú množstvo odovzdaného tepla z vykurovacích telies. Pevným spojením prístroja a vykurovacieho telesa je zabezpečené presné meranie teplotných pomerov na vykurovacom telese. Ak sú známe parametre vykurovacieho telesa, je možné stanoviť jeho výkon a následne spotrebu tepla, ktorá bola prostredníctvom radiátora odobratá. Skladajú sa z uchytávacieho dielu a prístroja s LCD-displejom. Rádiové rozdeľovače vykurovacích…

Čo je vlastne to „PRVN“ ?

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (ďalej len „PRVN“) je prístroj, ktorý slúži na výpočet nákladu za dodané teplo na vykurovanie pre jednotlivé byty bytového domu. Prístroje sú inštalované na vykurovacích telesách, registrujú odber tepla pomocou bezrozmerných pomerových jednotiek – dielikov. Tieto jednotky predstavujú podiel na celkovej spotrebe v objekte.