PRVN E-ITN30.2

Prístroj E-ITN 30.2 je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky > 35 °C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky < 90 °C.

Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený rádiovým modulom, ktorý slúži na diaľkový elektronický odpočet nameraných údajov pomocou odpočtovej jednotky PDA RFU30. Získané údaje sa prenášajú do PC a následne do rozúčtovacieho programu. Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený displejom aj IR rozhraním.

Prednosti :

 • Prístroj E-ITN 30.2 s dizajnom nadväzuje na prístroj E-ITN 20.2.
 • Nové riešenie elektronickej plomby.
 • Rádiový odpočet indikovaných údajov z prístroja bez nutnosti vstupu do bytov.
 • Odpočet riešený PDA s rádiovým prijímačom – nie je nutné riešenie koncentrátormi.
 • Jednoduchý prenos dát do rozúčtovacieho programu, vylúčenie chýb spôsobených ľudským faktorom pri odpočte z displeja.
 • Možnosť odpočtu aj cez infra rozhranie, aj z displeja.
 • Životnosť batérie 10+1 rok.
 • Záruka na prístroj 8 rokov.

Zobrazované údaje prístrojom:

 • Spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
 • Spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
 • Päťmiestny alfanumerický kód
 • Výrobné číslo
 • Teplota vykurovacieho telesa
 • Teplota okolitého priestoru
 • Dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
 • Aktuálny dátum
 • Aktuálny čas
 • Mesačné stavy spotrebnej hodnoty spätne za 11 mesiacov
 • Chybový režim
 • Posledný rok životnosti batérie
 • Test prístroja
 • Režim neoprávneného otvorenia (elektronická plomba)

Cenová ponuka na vyžidanie

Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *