Ako fungujú PRVN

Prístroje registrujú množstvo odovzdaného tepla z vykurovacích telies. Pevným spojením prístroja a vykurovacieho telesa je zabezpečené presné meranie teplotných pomerov na vykurovacom telese. Ak sú známe parametre vykurovacieho telesa, je možné stanoviť jeho výkon a následne spotrebu tepla, ktorá bola prostredníctvom radiátora odobratá.
Skladajú sa z uchytávacieho dielu a prístroja s LCD-displejom.

Rádiové rozdeľovače vykurovacích nákladov sa od tradičných elektronických prístrojov odlišujú tým, že údaje o spotrebe sa získavajú aj pomocou diaľkového odpočtu s využitím rádiového signálu. Výhodou je, že odpočet prebieha mimo užívateľskej jednotky (bez vstupu do bytu), a tak prítomnosť užívateľa bytu nie je potrebná, zároveň je na prístroji umiestnený displej, aby si vlastník bytu mohol kontrolovať spotrebu dielikov.

Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *